Volotärer för ensamkommande flyktingungdomar

4 september, 2015

Jag tror vi alla under de senaste dagarna har påverkats starkt av de bilder vi sett av människor som flytt krigets Syrien och de hemska öden de drabbats av. Jag tänker speciellt på bilden som spridits över hela världen på den drunknade treårig pojken Aylan.

Efter jag sett den bilden har jag haft svårt att koncentrera mig riktigt. Alla mina andra ”problem” har blivit så irrelevanta. Det handlar om människor av kött och blod som lider och jag känner att jag vill hjälpa till.

Jag har redan skänkt pengar och kommer i helgen att se över vilka kläder och skor jag ska ge bort. Men det handlar i stort bara om att jag kan ge en liten del av mitt överflöd till andra människor.

Jag vill också på ett mycket tydligare sätt kunna hjälpa mina medmänniskor.

Stockholm Stad anordnar ett volontärprogram för ensamkommande flyktingungdomar där en svensk familj åtar sig att umgås med en ensamkommande flyktingungdom minst en gång varannan vecka i ett års tid.  Se länken här

Botkyrka kommun borde naturligtvis göra samma sak. Jag är helt övertygad om att det finns stort intresse för Botkyrkaborna att ställa upp som volontärer. En människa till en annan. Det enda kommunen behöver göra är att samordna detta.

Jag hoppas att Botkyrka Kommun så snabbt som möjligt kan sätta upp ett volontärprogram. Flyktingungdomar kommer fortsatt att komma till vår kommun. Att redan i ett tidigt skede få kontakt med människor som redan bor i Sverige måste ge bättre förutsättningar för dessa ungdomar att får en bättre framtid. Men jag tror också att det kan ge mycket för de volontärer som ställer upp. Så det finns bara vinnare här.

Detta är ingen politisk fråga. Detta är en fråga om människor och medmänsklighet. Jag hoppas att kommunledningen omgående kan sätta upp ett program.

Och just det. Vänligen sätt mig högst upp på listan. Jag ställer upp.

Benny Ferdinandsson

Ordförande Folkpartiet Liberalerna Botkyrka

Annonser

Tankar som rör funktionshinderfrågor

22 maj, 2013

Ja, så blev det plötsligt varma sommardagar efter en mycket kort vår! Naturen visar sig i all sin prakt. All snö som envist legat kvar sedan december försvann snabbt när värmen kom. Jag sitter ute och njuter av de varma solstrålarna, upplever fågelkvitter, grönska, blomster i vackra färger och dofter. Tänker på att det inte är allom förunnat att få ta del av allt detta. Årstidernas växlingar innebär både för- och nackdelar. Vi slipper halka omkring på isiga och snötäckta vägar. Det blir lättare att ta sig fram med rullstolar, barnvagnar, cyklar etc. Men lövsprickningen orsakar tyvärr besvärliga allergier för många.

I mitt uppdrag för Folkpartiet i Rådet för personer med funktionsnedsättningar får jag ta del av många berättelser som väcker medkänsla och det känns angeläget att finna lösningar som gör att fler får känna tillhörighet och få bättre tillgång till vårt samhälle. Rådet fungerar som remissinstans och lämnar förslag och synpunkter i aktuella funktionshinderfrågor. Deltagare är politiker, representanter från kommunen och funktionshinderrörelsens intresseorganisationer.

I dagarna överlämnas rapport från Handisam till regeringen angående den svenska funktionshinderpolitiken. Handisam är en myndighet som har i uppdrag att följa upp regeringens funktionshinderpolitik på alla nivåer i samhället. Lägesrapporten omfattar arbetsmarknad, utbildning, socialpolitik, folkhälsa, kultur, medier, idrott och rättsväsende.

I rapporten framkommer bl a att ohälsa är tio gånger så vanligt jämfört med övriga i landet. Personer med funktionsnedsättning får också bristande tillgänglighet till butiker, kulturevenemang, färdtjänst, kollektivtrafik, särskilt stöd i skolor, utsätts i större utsträckning för mobbning. Det sociala deltagandet är lågt och nära vänner saknas. Inom vissa områden sker en positiv utveckling. IT-utvecklingen har underlättat vardagen de senaste åren. Vissa TV-program blir nu tillgängliga genom textning, syn- och teckentolkning.

Vill skicka med dessa tankar till alla som på olika sätt kan medverka till ett samhälle som blir bättre och tillgängligare för oss alla!

Trevlig sommar

Anita Nilsson, FP

Rådet för personer med funktionshinder

Skilj på expertbeslut och politiska beslut

15 maj, 2013

I dag består Botkyrka kommuns förvaltning av kommunfullmäktige, kommunstyrelse  9 politiska nämnder, två politiska kommunala råd (pensionärsfrågor & funktionshinderfrågor), 1 kommunledningsförvaltning och 6  övriga sakområdesförvaltningar, sedan 8 politiskt tillsatta kommunala bolag eller stiftelser. Utöver detta finns antal kommittéer och beredningar som politisk tillsatta. Jag anser att antal politiska tillsatta organ inom kommunen bör minska drastiskt, tycker mig sett tendenser av att de politiska nämnderna fattar beslut som inte är politiska överhuvudtaget utan där krävs någon form av yrkeskunskap för kunna förstå frågan helt och hållet.

I min egen politiska nämnd, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, har kunnat observerat flera gånger dessa tendenser. Ärenden där det skulle vara idioti av nämnden att gå emot förvaltningen, ändå finns den möjligheten. Det behövs en ordentlig utredning av den kommunala förvaltning för se vilka nämnder som exempelvis kan slås ihop, behövs mer nämnder än sakområdesförvaltningar? På vilket sätt skulle vi kunna skilja mellan mer vad som tjänstemannabeslut och politiska beslut?

Detta är en av många frågor som kommer hanteras så mycket bättre av en annan politiskt majoritet än den nuvarande. Ett starkt liberalt Folkpartiet är en förutsättning för att kommunen kommer se till att ha finslipad förvaltning med inga onödiga politiska organ bara för att våra vänner ska få ett litet fint arvode.

Andreas Froby

Vice ordförande i Folkpartiet Liberalerna i Botkyrka

Ersättare i Miljö – och hälsoskyddsnämnden

Ta tillbaka det gamla systemet med först-till-kvarnlägenheter

15 maj, 2013

”Botkyrkabyggen är det största bostadsbolaget i Botkyrka, ägs av Botkyrka kommun och driver en allmännyttig verksamhet.”

Ovanstående citat är taget från Botkyrkabyggens hemsida. Enligt dem själva är de också allmännyttiga. Tyvärr ser det inte riktigt ut så i verkligheten. Den i skrivande stund (7 maj 2013) enda lediga lägenheten för personer som bor i kommunen har en kötid på 19517 dagar. Hela min livstid är cirka 7680 dagar. Därför ville jag räkna ut hur länge sedan 19517 dagar var. Ungefärligt datum blir 30/11 år 1959.

Självklart är det inte så att alla bostäder har snitt på 53 års kötid. Efter att jag har kikat på lediga objekt i cirka ett år verkar snittet ligga på 7-10 år. Något som ändå skiljer sig från hur lång tid man enligt Stockholms stads bostadsförmedling ska få vänta på en lägenhet i Botkyrka. Deras siffra är 3-6 år, något som även Botkyrkabyggen skriver på sin sida.

Ska ungdomar behöva vänta länge (eller till och med välja en annan kommun framför Botkyrka) när de ska få sin första lägenhet? Botkyrkabyggens ”Kompisbo” passar inte alla. Vissa kanske vill flytta ihop med en vän eller partner utanför kommunens gränser, och då fungerar inte ”Kompisbo” för dem. Någon annan kanske vill bo själv, vilket man inte kan göra i ”Kompisbo”.

Vill Botkyrka ha kvar sina unga får de avsätta fler lägenheter för unga eller ta tillbaka det gamla systemet med först-till-kvarnlägenheter, så inte alla ungdomar försvinner! För det är väl ändå inte kommunens syfte? Det är inte lätt att få bostad som ung, men ett kommunalt bolag som Botkyrkabyggen bör i alla fall försöka underlätta för ungdomar att få söka sig en lägenhet hos dem.

Sofia Johansson
Ordförande Liberala ungdomsförbundet Södertörn
Ersättare utbildningsnämnden

Böneutrop visar på att vi gör något rätt

2 maj, 2013

Botkyrka är Sveriges mest mångetniska kommun med över 160 nationaliter. Något vi är väldigt stolta över men likaså är det en utmaning att få samtliga att känna hemstadga.
Vi vet om att många har haft det svårt att hitta sin identitet i Sverige. De har bott här allt för länge för att över huvudtaget identifiera sig som invandrare men kan ändå inte kalla sig för svenskar. Därför jobbar Folkpartiet i Botkyrka medvetet för ett öppet samhälle så att den inkluderar och speglar den etniska och kulturella mångfalden som finns i Botkyrka. Detta gör vi genom att främja etniska, språkliga och religiösa minoriteter att de ska få möjlighet att utveckla ett kultur- och samfundsliv.
Att Botkyrka var först i landet att mottaga ett medborgarförslag om böneutrop och därmed först med ett böneutrop visar på att vi gör något rätt samt att en stor religiös minoritet känner hemstadga i vår kommun. Det här är direkt viktigt för vår utveckling. Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet och breder på utanförskapet. Delaktighet och inflytande betyder i förlängning att vi har fler som tar direkt ansvar över sitt liv och över hur samhället utvecklats.

Maxwell Mandela

Demokrati- och integrationsberedning

Vi vill veta vad du tycker!

29 april, 2013

På vår hemsida kan du direkt komma i kontakt med oss och anonymt  lämna in dina åsikter och förslag på hur du vill förbättra ditt område. http://www.folkpartiet.se/botkyrka

/Redaktionen 

Om att sätta en kommun på kartan på gott och ont

24 april, 2013

Lars Johansson skriver ett väldig läsvärt blogginlägg om politiken i Botkyrka kommun på läns bloggen.

I Botkyrka kommun där jag är verksam sitter Folkpartiet i opposition tillskillnad från de flesta andra kommuner i länet. Det är ingen fördel att sitta i opposition det kan jag säga direkt.

Visserligen slipper man det tunga ansvaret, men samtidigt är frustrationen stor över att inte kunna få igenom sina förslag och idéer.

Följer man Botkyrka i medier är det lätt att få bilden av Botkyrka som en framåt kommun som är häftig, nytänkande och spännande.

Vi kan läsa, höra och se att Botkyrka ska ha vertikala växthus, nycirkus, filmproduktion och nya idéhus.Detta låter imponerade på folk utanför kommun. Oj vad mycket kul det händer i Botkyrka, får jag höra av vänner och bekanta.

Och visst låter allt detta kul, men för oss som bor och verkar är det mindre kul. För allt detta ska betalas och det får kommunens skattebetalare stå för. En snabb blick på kommunens årsredovisning för…

View original post 203 fler ord

Hemlöshetsprojektet är ett av de viktigaste projekten i kommunen

24 april, 2013

När jag sätter mig för att skriva denna bloggen för Folkpartiet i Botkyrka så strömmar tankar och idéer genom mig. De sista veckorna är fyllda av intryck och tankar. Jag har precis återvänt hem efter en två veckors semesterresa i USA. Jag har träffat gamla vänner och samtidigt besökta gamla och nya platser(sett körsbärsträden blomma i Washington). En av mina vänner visade stolt upp sin pin på kavajslaget: en miniatyr av Carl Fredrik Reutersvärds Non -violence skulptur.

Han har lyckats få tag på den från Sverige och sprider den bland sina vänner i USA till förmån för “Brady campaign to prevent gun violence”
I veckan kom så nederlaget i Senaten för förslaget att begränsa möjligheterna att köpa skjutvapen i USA och min vän var givetvis besviken.
Tillbaka i Sverige har jag följt debatten kring religionens roll i samhället som kommit upp i samband med Socialdemokraternas svårigheter att välja ett verkställande utskott. Den debatten har blivit mycket egendomlig för egentligen handlar det inte om religion. Jag har aldrig upplevt att det varit ett problem att jag är kristen och folkpartist – tvärtom det är just därför jag är folkpartist. Folkpartiet värnar om den lilla människan och har ett internationellt engagemang som jag delar. För mig är det viktigt att jag och partiet har samma värdegrund.

Nu sitter jag och förebereder mig inför dagsens Socialnämnden, tisdag. Då kommer vi ledamöter och ersättare (och eventuella åhörare!), få muntlig information om Hemlöshetskartläggningen. En del av det vi kommer att få höra stod att läsa i veckans Södra sida. I mars var 490 personer i Botkyrka utan långvarigt boende. Kommunen har ett hemlöshetsprojekt och några nya boenden är på gång men det behövs mycket mer.
Tidigare kartläggningar som socialförvaltningen gjort har visat på ett starkt samband mellan hemlöshet och ekonomiskt utanförskap. Många av socialförvaltningens klienter behöver inte vård, behandling eller annat stöd för att klara eget boende. Vad de behöver är en bostad. Detta innebär att en satsning på bostäder för denna grupp inte bara skulle spara pengar för kommunen utan framför allt vara ett sätt att öka tryggheten och livskvaliten för en stor grupp människor varav många barnfamiljer.

Folkpartiet har länge drivit frågan om boendelösningar för de mest utsatta i samhället. Just nu är det svårt för de flesta att hitta bostäder, vilket innebär att för socialförvaltningens klienter är det nästan omöjligt. Hemlöshetsprojektet är därför ett av de viktigaste projekten i kommunen just nu. Vi måste ge människor möjlighet att klara sig utan stöd från socialförvaltningen genom att de får ett eget boende.

Så är det dags att avsluta mitt bloggande för denna gång. Jag önskar er alla en trevlig Valborg. Själv ska jag tillbringa den med att hjälpa Hela Människan arrangera firande på Hågelby. Välkomna dit!

Heléne Wåhleman

Heléne Wåhleman

Heléne Wåhleman
ledamot Socialnämnden
ersättare Kommunfullmäktige

Rapport från Miljö- och hälsoskyddsnämnden mars-april 2013

17 april, 2013

Undersökning av råvaror i Botkyrkas pizzerior
Under mars månad har livsmedelsinspektörer gjort oanmälda besök i pizzerior och kontrollerat om innehållet i pizzan verkligen var det som stod på menyn.
Alltså om Parmaskinkan verkligen var det eller om fetaosten var äkta.
Tyvärr fick 10 av 16 pizzerior anmärkningar. På t.ex. Brantbrinks Pizzeria var alla råvaror de som stod på menyn.
På förfrågan om nämnden kan få ut resultaten sa miljöchefen Ingrid Molander att vi kommer att få en muntlig information på nämnden.

Tvättanläggningar för fritidsbåtar på Båtklubbar blir obligatoriska
På nämndmötet i mars fick vi en muntlig information i samband med M-motionen om båttvätt i Botkyrka. Tyvärr var det skriftliga svaret inte särskild bra.
Den muntliga föredragningen var dock oroande för båtägare. Alla båtklubbar ska i framtiden vara tvungna att tillhandahålla en godkänd båttvätt.
Det gäller för målade båtar med godkänd färg men också för icke målade (som rekommenderas). Då måste man tvätta båten flera gånger per säsong.
Jag yrkade bifall till M motionen.

Birgit Hellgren (FP)

Folkpartiet tar avstånd från att bygga ett ”idéhus”

11 april, 2013

Folkpartiet tar avstånd från tanken på att bygga ett ”déhus” i Tullinge. Vi tycker att det är en bättre idé att satsa våra knappa resurser på en upprustning och utbyggnad av Tullinges skol- och förskolelokaler.

Vid Banslättsskolan, som numera är ganska sliten och underdimensionerad, ska man enligt Framåtsikten bara bygga om squashhallen till skollokaler. Samtidigt som man tydligen också ska ha kvar de mycket stora barackerna. Här skulle det verkligen behövas lägga ned de resurser som uppenbarligen ska gå till ”idéhuset”. Har man dessutom pengar över för en arkitekttävling för ”idéhuset” så skulle även dessa pengar göra större nytta om de användes för skolarna i Tullinge.

Vi prioriterar våra barns behov framför skrytbyggnader med tveksam nytta.

Peter Siebert (FP)